ANTARGAZ gasfles
  Hallo, mag ik mij even voorstellen?
Sinds jaar en dag maak ik deel uit van jullie gezin en toch schijnen sommigen me nog niet goed te kennen.

Ik ben het mobiele manusje van alles. Gasfornuizen, barbecues, geisers, verwarmingsapparaten, knutselwerk... zeer veel toepassingen die mij worden toevertrouwd en evenveel taken die ik aan kan.

Als blauwe fles ben ik gevuld met butaan, als grijze fles ben ik gevuld met propaan. Beide zijn het vloeibare gassen, zo genoemd omdat ik ze onder druk in vloeibare toestand houd.

Praktisch ligt het verschil tussen deze gassen in het feit dat, om ze in vloeibare toestand te houden, de druk van propaan bij kamertemperatuur zo'n 5 maal hoger ligt dan die van butaan. Daarom staat propaan altijd buiten. Butaan houdt niet van vriesweer en staat dan binnen.


Wij, gasflessen, worden nooit helemaal gevuld, weet je wel waarom?
Bij temperatuurstijgingen heeft vloeibaar gas een zeer groot uitzettingsvermogen. Dan kan de druk in een fles wel eens te hoog worden. Om dat op te vangen, laat men boven de vloeistof steeds een ruimte open van liefst 20 % van het totale volume.

Daarom worden wij, Antargaz gasflessen, enkel in het door Antargaz aangewezen vulcentrum gevuld. Wij worden er gekeurd, gevuld, nauwkeurig gewogen, getest, verzegeld en indien nodig opnieuw gespoten.

Alleen dan beschikt u over een echt en veilig Antargaz product.


Hoelang gaan wij mee?

Dat is afhankelijk van de aangesloten gasapparaten, maar we kunnen toch stellen dat wanneer men kookt voor 2 á 4 personen, men een verbruik heeft van 30 tot 70 gram per uur.

Rekening houdend met de inhoud van de Antargaz gasfles (butaan : 13 kg, propaan: 10,5 kg, 35 of 47 kg) kunt u berekenen hoelang u met een fles gas kunt doen.


Waar installeer je mij op een veilige manier ?

Butaan en propaan zijn zwaarder dan lucht en onzichtbaar. Zet dus een fles altijd in een goed geventileerde ruimte, zodat eventueel ontsnappend gas kan ventileren. Plaats mij nooit in een gesloten ruimte en graaf mij vooral nooit in.

Laat mij nooit in een kelder achter, of op een keldertrap, noch in de nabijheid van een keldergat. Vrijkomend gas zakt naar het laagste punt en door ophoping van het gas op de laagstgelegen plaatsen (kelders, kuilen en gaten) ontstaat een explosief mengsel en dus een potentieel gevaar.

Gebruik nooit een fles in een liggende situatie. Hij is gevuld met vloeibaar gas, en om in de dampfase gas te leveren moet hij rechtop staan.


Ik verdraag geen extreme warmtebronnen!
Plaats bij voorkeur een gasfles niet in fel zonlicht en nooit bij een warmtebron; temperatuur stijging zal de druk in de fles onnodig doen oplopen.

Neem geen onnodige risico's, zorg voor schaduw en voor ventilatie.


Waarom een gasdrukregelaar?

In een fles is de druk van het gas afhankelijk van de temperatuur. De druk is dus niet altijd gelijk. De gasapparatuur vraagt echter om een constante gasdruk.

Om dat op te lossen, wordt de fles van een gasdrukregelaar voorzien. Let wel, butaan en propaan vragen een verschillende gasdrukregelaar. Ga altijd na of je wel de regelaar met de juiste gasdruk aansluit. Controleer altijd na aansluiting van de regelaar de afdichting op lekkage.

" Laat de regelaar niet ouder worden dan 5 jaar! "


Over slangen en klemmen gesproken.

Gebruik altijd slangen die geschikt zijn voor butaan en propaan. Gebruik nooit waterslangen en plastic artikelen, zelfs niet als noodoplossing.

Een slang mag niet langer zijn dan 1 meter en aan elke kant moet hij voorzien zijn van een deugdelijke ajn van een deugdelijke aansluiting, bijvoorbeeld door een slangklem, zodat losraken is uitgesloten.

Nog een kleine tip. Vervang de gasslang tijdig, want hij verdroogt sneller dan u denkt ... en hij staat steeds onder druk. Dus, vervang deze na twee jaar !Hoe sluit je mij aan?

Kranen en beschermkappen mogen alleen met de hand bediend worden. Mocht je problemen ondervinden, breng de fles dan terug bij je Antargaz wederverkoper.

Controleer altijd of de afdichtring aanwezig is bij de regelaar.

Controleer elke nieuwe aansluiting op dichtheid met zeepsop water. Doe dit NOOIT met een vlammetje.

Rook niet tijdens het aansluiten van een fles.

Wanneer de fles leeg is, sluit je eerst de kraan van de aangesloten apparaten en dan die van de fles; dit i.v.m. eventuele uitstroom van gas door niet ontstoken gasapparatuur.

Breng altijd de lege fles naar je Antargaz wederverkoper terug.


Voor het geval..

... een verdachte geur wordt waargenomen. Bedien geen schakelaar of een elektrisch toestel. Sluit de kraan af bij de gastoestellen en vervolgens op de fles en ventileer de ruimte grondig. Laat vervolgens je installatie controleren.

... een fles lekt. Sluit de fleskraan en koppel de fles af. Zet hem dan rechtop in de open lucht.

... een open fles omvalt. Er kan eventueel vloeibaar gas ontsnappen. Zet hem onmiddellijk weer rechtop maar vermijd alle contact met huid en ogen. Bij het verdampen kan vloeibaar propaan en butaan brandwonden veroorzaken.

Raakt een fles bij de kraan in brand : draai met beschermde hand (handschoen of vochtige doek) de kraan dicht.

Als er een brand in de omgeving van de fles ontstaat : verwijder de fles van de vuurhaard of, als dit niet kan, besproei hem met water om hem af te koelen.

Als U de toestand niet onder controle kunt houden, bel dan onmiddellijk het alarmnummer 100.De gouden tips
-Vervang de fles uitsluitend bij een erkende Antargaz wederverkoper en vraag altijd om een gesealde gasfles
-Een propaanfles (grijze kleur) hoort buiten, niet in huis.
-Plaats een butaanfles (blauwe kleur) waar mogelijk buiten. Gebruik steeds de juiste gasdrukregelaar.
-Controleer de aanwezigheid van een deugdelijke afdichtring. Controleer de slangen. Zorg voor ventilatie.
-Na gebruik de kraan dichtdraaien.
-Lege fles : kraan dicht, afkoppelen, fleskap erop (alleen bij flessen met handrail).
-Sta nooit toe dat kinderen de gasflessen of de toestellen bedienen.